Panorama - hradby a Žatecká brána, Zdroj: topimage
Deutschenglish
Gotika - Galerie - Gastronomie

Z Loun za geniem loci s mimořádnou energií

  

   

Louny - Březno (Archeologický skanzen)

Délka trasy:

cca 6,5 km (cca 25 minut) 

Popis trasy:

z lounského náměstí - cyklostezka č. 6

ve směru od Postoloprt odbočit ze silnice I. třídy č. 7 do obce Březno, dále podél řeky

 

Březno

Přibližně kilometr východně od obce se nad pravým břehem Ohře nachází areál skanzenu rekonstruovaných pravěkých a raně středověkých staveb. Nejstarší rekonstruovaný objekt byl původně postaven v mladší době kamenné.

Oblastní muzeum LounyArcheologický skanzen Březno u Loun

kontakt: Pivovarská 28, Louny
tel.: + 420 415 652 456

Archeologický skanzen Březno

tel.: +420 415 783 057

Otevírací doba:

květen - září  ÚT - NE  09:00 - 17:00
říjen - duben  ÚT - NE  09:00 - 16:00

 

 

Louny - Stříbrník (Ejemova chata)

Délka trasy:

cca 2 km (cca 15 minut)

Popis trasy:

 

Louny - inundační most

Na cestě do Dobroměřic se nachází inundační most, jeho 40 oblouků bylo postaveno za napoleonských válek.

Dobroměřice 

Na návsi stojí jednolodní gotický kostel sv. Matouše z druhé poloviny 13. století.

Stříbrník

Nabízí výhled na Louny a okolí. Na Stříbrníku se nachází Frotzlova rozhledna a Ejemova turistická chata s možností občerstvení.

Frotzlova rozhledna

tel.: +420 733 184 750
e-mail: cervenak.rozhledna@gmail.cz, www.cervenak-rozhledna.cz

Otevírací doba: duben - říjen

 

 ÚT - PÁ

 

 14:00 - 18:00

 

 SO, NE, st. svátky

 10:00 - 18:00

 

 

Červeňák

 

 

Louny - Peruc

Délka trasy:

trasa č. 1 - dlouhá cca 22 km

trasa č. 2 - dlouhá cca 12 km

Popis trasy:

 

Slavětín

8 km východně od Loun se nachází obec Slavětín. První zmínka o Slavětínu pochází z r. 1268, kdy ho Přemysl Otakar II. postoupil pražskému biskupství. Téměř 200 let vlastnili Slavětín Hazmburkové, za nichž byla vytvořena malířská výzdoba kostela sv. Jakuba Většího ze 13. století.

Možnost navštěvy agroturistické farmy s chovem mnoha druhů zvířat (možnost občerstvení a ubytování).

tel.: +420 415 677 224, +420 606 308 043, www.agropenzion.wz.cz

 

Peruc

Starobylá zemědělská obec Peruc leží nad zalesněným terénním zlomem spadajícím do širokého údolí nedaleké řeky Ohře. Tato krajina se už dávno stala jednou z turisticky nejpřitažlivějších částí celého rozhlehlého Lounska. Do povědomí veřejnosti se Peruc zapsala především romantickou pověstí Oldřicha a Boženy. Historie zanechala v Peruci nemálo památek jako jsou kostel sv. Petra a Pavla, zvonička, kamenná boží muka, Boženina studánka, Oldřichův dub, galerie Emila Filly a Muzeum české vesnice.

 

 

Muzeum české vesnice a informační středisko  

kontakt: Zámecká zahrada 386, Peruc                              Památný strom "Oldřichův dub"
tel.: +420 722 110 784

Otevírací doba:

květen - říjen  ÚT - NE  10:00 - 12:00  12:30 - 16:30
       

 

 

Galerie U Plazíka

kontakt: Jiráskova37, Peruc
tel.: +420 605 345 804
e-mail: blazekmi@centrum.cz

Otevírací doba:

SO, NE, st. svátky  10:00 - 12:00  13:00 - 17:00
jinak po domluvě

 

 

 

Louny – Jimlín – Pravda (Pnětluky)

Délka trasy:

20 km (cca 50 minut)

Popis trasy:

  • Louny - Mírové náměstí - Jimlín - Opočno - Hřivice - Konětopy - rozc. pod Pravdou (16,5 km)

Pops trasy

Zeměchy

Malebná vesnička jihozápadně od Loun. Na návsi se nachází čtvercová, pozdně barokní kaple.
 

Jimlín

Na vrchu nad obcí se nachází Zámek Nový Hrad. Původně pozdně gotický hrad z 15. století, barokně přestavěný na zámek. Má nápadnou barokní věž s cibulovou bání a po levé straně přístupové cesty před zámkem stojí na zdobeném soklu barokní socha sv. Jana Nepomuckého, zhotovená z místního pískovce. Na ohradní zdi zahrady u domu čp. 225 při průjezdní silnici v obci se nachází další barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Na návsi stojí novorománská kaplička z 19. století.
 

Opočno

Uprostřed obce se nachází jednolodní barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, postavený na základech staršího gotického kostela. Z původní gotické stavby se zachovala spodní část věže s křížovou klenbou v přízemí. Na návsi nedaleko kostela stojí na čtyřhranném soklu barokní socha sv. Jana Nepomuckého.
Přírodní zajímavosti: Západně od obce v zatáčce mezi Lipencem a Opočnem výchozy glaukonitického pískovce („malnický řasák“) a zkameněliny mořských organismů z období svrchní křídy.
 

Touchovice

Z 18. století pochází pozdně barokní čtvercová zděná kaple se stanovou střechou, postavená na návsi.
 
Zřícenina hradu Pravda

Hřivice

Na návrší nad návsí stojí na místě staršího gotického kostela, zničeného požárem, barokní jednolodní kostel sv. Jakuba. V jeho průčelí jsou vnikách plastiky sv. Prokopa a Vojtěcha. Severně od kostela stojí zvonice s hodinami.
 

Konětopy

Na návsi se nachází pozdně barokní kaple se zvoničkou, poblíž křížek s reliéfem Pany Marie na soklu, to vše je lidová práce. Východně od obce se tyčí kopec Bor, na němž je pravěké, archeologicky dosud neprozkoumané hradiště.
 

Pnětluky

Na návrší v obci se nachází pozdně barokní jednolodní kostel sv. Matouše s trojúhelníkovým štítem v západním průčelí a věžičkou nad presbytářem. Ze starší zástavby obce se dochovala jednopatrová barokní sýpka nad rybníkem, v jejímž zdivu je zřejmě ukryta stará pnětlucká tvrz. Asi 1,5 km jihovýchodně od obce Pnětluky, přístupné po zelené značce, se v lese zachovaly zříceniny hradu Pravda, jehož počátky jsou nejasné. Z opevnění se částečně zachovala hradební zeď, hluboké příkopy, parkán a mohutný val s dělostřeleckými stanovišti v severním předhradí. Ve zdivu se dochovala torza věžovité brány a dvou obytných budov, z nichž palác s dochovaným sklepem byl situován v západním nároží. 
 
 

Louny - Žatec

Délka trasy:

30 km (cca 90 minut)

Popis trasy:

 

Louny

Možnost koupání v krytém bazénu, na SZ okraji města je také koupaliště. Ve městě je ke shlédnoutí Žatecká brána, městské hradby a rekonstruované bašty, novorenesanční radnice z let 1886 - 1887 a také dům Sokolů z Mor, dnes muzeum.

Postoloprty

K vidění je zde barokně přestavěný zámek z roku 1611, s klasicistní bránou s hospodářskými objekty z 18. století. Možnost koupání v krytém bazéně.

Bitozeves

První zmínka o vsi pochází z roku 1318. Lze zde vidět sýpku z roku 1691, která byla postavena na základech původní tvrze v r. 1405 a Kostel sv. Michaela ze 14. století.

Tatinná

Ves je prvně zmiňovaná roku 1378. V obci se nachází kaplička a ruiny bývalé trvze přestavěné na sýpku.

Žatec

Možnost koupání v krytém bazénu i na koupališti. Ve městě je možno navštívit tři muzea - Homolupulů, Regionální a Chmelařské. Na začátku září se ve městě konají tradiční žatecké slavnosti chmele.

Žatec

 

 

Lounský okruh Českým středohořím I.

Délka trasy:

55 km

Popis trasy:

 

Louny

Možnost koupání v krytém bazénu, na SZ okraji města je také koupaliště. Ve městě je ke shlédnoutí Žatecká brána, městské hradby a rekonstruované bašty, novorenesanční radnice z let 1886 - 1887 a také dům Sokolů z Mor, dnes muzeum.

Postoloprty

K vidění je zde barokně přestavěný zámek z roku 1611, s klasicistní bránou s hospodářskými objekty z 18. století. Možnost koupání v krytém bazéně.

Bitozeves

První zmínka o vsi pochází z roku 1318. Lze zde vidět sýpku z roku 1691, která byla postavena na základech původní tvrze v r. 1405 a Kostel sv. Michaela ze 14. století.

Tatinná

Ves je prvně zmiňovaná roku 1378. V obci se nachází kaplička, ruiny bývalé trvze přestavěné na sýpku.

BlažimRaná

Ves se prvně připomíná roku 1138 jako majetek řádu johanitů. Jsou zde k vidění zbytky tvrze z roku 1390, Kostel sv. Prokopa z let 1778 - 1781 v pozdně barokním stylu a barokní fara. Ve vsi je přírodní koupaliště.

Výškov

První zmíňka o obci pochází z roku 1392. Stojí zde barokní kaple Obětování P. Marie z roku 1743 a socha sv. Václava z 2 pol. 18. století.

Raná

Nápadný čedičový vrch (457 m n. m.), který je z části již od roku 1951 chráněnou lokalitou, dnes jako národní přírodní rezervace. Lokalita je též známa tradicí sportovního létání, dnes především na rogalech a paraglidech.

 

 

Lounský okruh Českým středohořím II.

Délka trasy:

53 km

Popis trasy:

Louny - Lenešice - Břvany - Milá - Bečov - Korozluky - Měrunice - Řisuty - Židovice - Mnichovský Týnec - Chraberce - Oblík - Raná - Lenešický chlum - Lenešice - Louny

Louny

Možnost koupání v krytém bazénu, na SZ okraji města je také koupaliště. Ve městě je ke shlédnoutí Žatecká brána, městské hradby a rekonstruované bašty, novorenesanční radnice z let 1886 - 1887 a také dům Sokolů z Mor, dnes muzeum.

Lenešický rybníklenešický rybník

Významná ornitologická lokalita.

Bečov

Při těžbě hnědého uhlí byly odhaleny na Písečném vrchu stopy osídlení z doby před 100 tis. lety. V obci je k vidění barokní kostel sv. Jiljí z roku 1677 a socha sv. Jana Nepomuckého. Severně se rozprostírá oblíbený Mílův rybník.

Lužice I. a II.

Rybníky s možností koupání.

Měrunice

V obci můžete shlédnout původně gotický kostel sv. Stanislava empírově přestavěn na začátku 19. století. V 19. století se zde těžily české granáty.

Hradišťko

Zajímavý vrchol (536 m n. m. ) se suťovými poli, na severním úpatí kruhové valy.

Řisuty

Zde se nachází dnes již zdevastovaný barokní kostel sv. Bernarda z roku 1700.

Mnichovský Týnec

Vidět tu lze pseudogotickou kapli sv. Václava z 19. století.

Srdov

Čedičový kopec nacházející se JZ od Mnichovského Týnce.

 

Mezi sopkami českého středohoří

Délka trasy:

43 km

Popis trasy:

 

LounyFrotzelova rozhledna

Možnost koupání v krytém bazénu, na SZ okraji města je také koupaliště. Ve městě je ke shlédnoutí Žatecká brána, městské hradby a rekonstruované bašty, novorenesanční radnice z let 1886 - 1887 a také dům Sokolů z Mor, dnes muzeum.

Červený vrch (Stříbrník)

Na kopci (275 m n.m.) nad městem Louny stojí dřevěná rozhledna (12 m vysoká) z roku 1911, tzv. Frotzelova rozhledna. Její součástí je Ejemova chata, která slouží jako místo pro občerstvení. Přístup do věže je možný.

Frotzlova rozhledna

tel.: +420 733 184 750
e-mail: cervenak.rozhledna@gmail.cz
www.cervenak-rozhledna.cz

Otevírací doba: duben - říjen

   ÚT - PÁ  14:00 - 18:00
   SO, NE, st. svátky  10:00 - 18:00

 

Raná

Nápadný čedičový vrch (457 m n. m.), který je z části již od roku 1951 chráněnou lokalitou, dnes jako národní přírodní rezervace. Lokalita je též známa tradicí sportovního létání, dnes především na rogalech a paraglidech.

Písečný vrch

Zajímavý vrch (318 m n. m.), bývalá sopka - starý kráter mj. vyplňují i kaolinické písky odkryté někdejší těžbou v lomech.

Libčeves

Rozprostírá se východně od vsi Jablonec. Je zde tvrz ze 14. století přestavěna v roce 1607 na renesanční zámek, dnes však již chátrající. Dále je možno vidět románský kostel sv. Jana Křtitele a jižně keltské pohřebiště, z okolí pochází několik nálezů z doby bronzové.

 

Za pravdou historie

Délka trasy

53 m

Popis trasy:

 

Louny

Možnost koupání v krytém bazénu, na SZ okraji města je také koupaliště. Ve městě je ke shlédnoutí Žatecká brána, městské hradby a rekonstruované bašty, novorenesanční radnice z let 1886 - 1887 a také dům Sokolů z Mor, dnes muzeum.

Hřivice

Leží JZ od Zbrašína. V letních měsících se zde můžete osvěžit v místním koupališti.

Kounovské kamenné řadyKamenné řady

Záhadných 14 řad kamenů, kde nejdelší řada měří 450 m. Jejich účel není přesně jasný, ale mohl být i astronomický. Místem prochází naučná stezka.

Na Rovinách

Zalesněná planina, laténské hradiště s dvojitým valem, tvrziště s valy a základy zdí, hájovna a barokní kostelík sv. Vojtěcha z roku 1706 se studánkou Vojtěškou.

Osada U Dubu

Je zde koupaliště.

Kuk

Na východním svahu Výrova (509 m n. m.) jsou rozsáhlé zbytky valů hradiště z pozdní doby halštatské.

Údolí Hasiny a Lipence

Chráněné údolí. Je zde naučná stezka s 10 zastávkami, která se zaměřuje na geologickou stavbu a paleontologické zajímavosti lokality.

Skupice

Je zde k vidění zvonice z roku 1633, kaple na návsi a poblíž hřbitova.

 

 

Louny - Libochovice (podél toku Ohře)

Délka trasy:

60 km

Popis trasy:

 

Louny

Možnost koupání v krytém bazénu, na SZ okraji města je také koupaliště. Ve městě je ke shlédnoutí Žatecká brána, městské hradby a rekonstruované bašty, novorenesanční radnice z let 1886 - 1887 a také dům Sokolů z Mor, dnes muzeum.

Krásná vyhlídkaKrásná vyhlídka

Výhled na České středohoří, oblíbené výletní místo Svatopluka Čecha.

Šebín

Zbytky hradu známého již před rokem 1350, v 15. stol. již zpustlý.

Myslivna

Přírodní rezervace JZ od Poplze. Přírodní rezervace na pravém břehu Malé Ohře západně od Kostelce nad Ohří. Jedná se o jeden z posledních zbytků lužního lesa s olšemi, topoly, vrbami, duby, jasany a javory. V bývalé myslivně býval za první republiky penzion, který byl vyhledáván činiteli z oblasti kultury.

Budyně nad Ohří

ve městě najdeme původně gotický vodní hrad. Při jeho prohlídce nás jistě nadchnou zajímavé nástěnné malby ze 16. století ve Zlatém sále, Jandovo přírodovědné muzeum se sbírkami přírodnin a alchymistická dílna. Mezi nejznámější exponáty patří tzv. Budyňský drak, ve skutečnosti vycpaný krokodýl z roku 1518 (jedná se o nejstarší zoologický vycpaný preparát ve střední Evropě).

Brozany nad Ohří

Renesanční tvrz ze 16. století, poblíž stojí renesanční mlýn čp. 75 s mansardovou střechou - kulturní památka. Dále je zde k vidění románský kostel sv. Gotharda ze 13. století přestavěný goticky a v 16. století renesančně.

Libochovice

Město v malebné krajině dolního Poohří lemované romantickými kopci Českého středohoří. Je zde k vidění Libochovický zámek, ležící uprostřed města, patří ke skvostům raně barokní architektury severozápadních Čech. Na zámku je umístěna klasická interiérová expozice, představující průřez jednotlivými historickými slohy a styly od pozdní renesance přes baroko až po styly 19. století. Instalace obsahuje bohaté sbírky porcelánu, kolekce vzácných nástěnných tapiserií a obrazů. Při zámku se nalézá rozsáhlý park, skládající se z francouzské zahrady s pravidelně tvarovanými dřevinami a z přírodně krajinářského parku s mnoha dendrologickými zajímavostmi.

 

 

Za rozhledy od dřevíčské kaple

Délka trasy:

61 km

Popis trasy:

 

Louny

Možnost koupání v krytém bazénu, na SZ okraji města je také koupaliště. Ve městě je ke shlédnoutí Žatecká brána, městské hradby a rekonstruované bašty, novorenesanční radnice z let 1886 - 1887 a také dům Sokolů z Mor, dnes muzeum.

Brloh

První zmínka o vsi je z roku 1295. Původně gotický kostel sv. Havla, doložený již ve 14. stol., byl v roce 1763 přebudován. Představuje rokokové zařízení.

Hříškov

Ves je prvně zmiňovaná roku 1318. Tamější barokní statek a kaple jsou z 18. století.

Bílichov

Stojí zde lovecký zámeček z 1. čtvrtiny 19. století, který dnes slouží k účelům lesního hospodářství. V obci je rovněž kaplička.

Velký bílichovský rybník

Možnost koupání.

MilýZjevení - loď pirátů pod Dřevíčem

Ves doložená již v roce 1437. Je zde k vidění barokní kaple z roku 1736 a bohatá lidová architektura.

Srbeč

JV od obce Milý. Ve vsi je přírodní koupaliště.

Dřevíč

Na částečně zalesněném vrchu (462 m n. m.) najdeme kapli sv. Václava z 18. století a hájovnu. Poblíž stávalo pravěké sídliště a slovanské hradiště.

Vinařice

V letních měsících je možno v obci navštívit koupaliště.

Brodec

Je zde tvrz přestavěna v 17. století na zámek, součást hospodářského dvora.

 

Velkou cykloturistickou mapu k výše uvedeným cyklotrasám lze zakoupit v Městském informačním centru Louny, Pražská 95 (vchod z Mírového nám.). 

Brána do Čech - propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje

Kalendář akcí

Formulář pro zveřejnění informací o akci [XLS 8 kB]

Vyplněný formulář zašlete na e-mailovou adresu info@mulouny.cz

Automatický překlad

Brána do Čech - propagační a mediální kampaň Ústeckého krajeDolní Poohří - logoJednotná klasifikace turistických informačních center ČRturistika.cz - Turisté a cestovatelé píší o cestování, vkládají tipy na výlety, cestopisy, fotky, hrady a zámky, trasy. Dále zde ...