Panorama - hradby a Žatecká brána, Zdroj: topimage
Gotika - Galerie - Gastronomie

Historie

 

Královské město Louny bylo založeno Přemyslovci v polovině 13. století na dvou důležitých dopravních tepnách, a to vodní - řeka Ohře a zemské - cesta z Prahy do Norimberka či Lipska. Již kolem 11. - 12. století však existovala osada Luna, situovaná v místě dnešního kostela sv. Petra, který byl vystavěn v polovině 15. století. Z konce téhož století se dochovaly významné lounské památky, jako hradby s baštami a Žateckou bránou, kostelík Matky Boží a dům Sokolů z Mor.

Vznik domu Sokolů z Mor, jejichž erb je umístěn na krásném pozdně gotickém arkýři, bývá kladen mezi roky 1470 až 1480 (Sokolové vlastnili dům od roku 1466). Ze stejné doby je i sál v přízemí, sklenutý masivní žebrovou klenbou. V první polovině 16. století byl obecním majetkem. Roku 1890 ho restauroval Josef Mocker. V domě je stálá expozice oblastního muzea zaměřená na dějiny husitství v severozápadních Čechách. V gotickém sále a dalších prostorách jsou pak pořádány různé tématické výstavy. Instituce je pokračovatelkou městského muzea, které vzniklo roku 1889. Od počátku zde byla systematicky budována archeologická sbírka, která se doplňuje. Nákupní politika muzea se orientuje na zachycení hmotné kultury a každodenního života v průběhu posledních sta let. Protější dům čp. 28 s pozdně gotickým portálem v průjezdu, třípodlažními středověkými sklepy a rokokovou fasádou se nazývá U jednorožce. Slouží jako provozní budova muzea.

V březnu roku 1517 propukl ve městě zhoubný požár. V jeho důsledku byli lounští nuceni postavit také nový kostel. Dle plánu královského stavitele Benedikta Rejta Archiv - Daliborkabyla roku 1538 dokončena stavba chrámu sv. Mikuláše v pozdně gotickém stylu.

Z renesančního období můžeme také obdivovat dům zvaný "Daliborka", jehož fasáda pochází z přelomu 16. a 17. století. Do konce 17. století dovolí nahlédnout například "Barokní špitál" či socha Panny Marie umístěná na morovém sloupu v centru města. Počátkem 19. století byla na místě původní radnice z roku 1398 postavena budova dnešní městské knihovny v empírovém slohu.

Také byl vystavěn Inundační most se 40 oblouky, který sloužil pro udržení komunikace Louny - Lipsko v době častých záplav. Most má čtyřicet oblouků a je významnou technickou památkou. Jeho stavba proběhla za napolenských válek v letech 1811 - 1815, kdy se stavěla silnice do Lipska. Stavební náklady nesl stát. Prostor mezi Louny a Dobroměřicemi byl totiž často postižen záplavami, z toho důvodu byla snaha udržet komunikaci sjízdnou. To si uvědomovali lounští měšťané už v 16. století, když v letech 1585 - 1587 postavili v prostoru mezi řekou a předměstím Benátky most se šesti oblouky.

Z konce téhož století můžeme shlédnout např. židovskou synagogu, Jiráskovy mlýny či dnešní radnici, která byla postavena v historizujícím slohu na místě domu "U Tří lip".

Jiráskův mlýn Louny

Dnešní radnice se nachází se v budově čp. 35 na Mírovém náměstí. Od 16. století zde stával snad nejvýstavnější dům v Lounech nazývaný "U Tří lip". V 19. století sloužil jako zájezdní hostinec. Podle tradice zde v září 1813 strávil noc se svou pozdější dlouholetou přítelkyní, kněžnou Vilemínou Zaháňskou, kníže Clemens Metternich. Měsíc před tím zde byl ubytován císař František I.. V roce 1869 dům koupilo město a zřídilo v něm radnici. Na příkaz okresního úřadu a přes protesty části veřejnosti byl však dům, s odkazem na jeho špatný stav, roku 1885 zbořen. Na jeho místě byla podle plánů pražského architekta Saturnina Hellera (1840 - 1884) postavena v historizujícím slohu dnešní budova. V roce 1994 prošla fasáda budovy celkovou rekonstrukcí.

Brána do Čech - propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje

Kalendář akcí

Formulář pro zveřejnění informací o akci [XLS 8 kB]

Vyplněný formulář zašlete na e-mailovou adresu info@mulouny.cz

Automatický překlad

Brána do Čech - propagační a mediální kampaň Ústeckého krajeDolní Poohří - logoJednotná klasifikace turistických informačních center ČRturistika.cz - Turisté a cestovatelé píší o cestování, vkládají tipy na výlety, cestopisy, fotky, hrady a zámky, trasy. Dále zde ...